Pusat Pencarian Video(NGƯỜI TÌNH - 1992)   CẢNH TRÊN LIMOUSINE
Người Tình Không Đến - Dương Hồng Loan